เล้าไก่วิถีคนเมือง สวย โปร่ง ดูแลง่าย ไก่อารมณ์ดี

เล้าไก่โมเดิร์น ในวิถีชนบทแต่ละบ้านมักเลี้ยงไก่ไข่ เพรา… Continue reading เล้าไก่วิถีคนเมือง สวย โปร่ง ดูแลง่าย ไก่อารมณ์ดี