สวน-สนุกบนดาดฟ้า เพลินเล่น ดูดซับมลพิษได้

สวนบนอาคาร จัดสวนหลากฟังก์ชั่น นอนชมวิว นั่งชมไม้ ได้อา… Continue reading สวน-สนุกบนดาดฟ้า เพลินเล่น ดูดซับมลพิษได้